Denný stacionár

Obec od januára 2017 prevádzkuje Denný stacionár