Malošarišský žurnál

Popis 
ROK 2019
Malošarišský obecný žurnál 1/2019info
Malošarišský žurnál ročník I., číslo 2., 25.08.2014info
Malošarišský žurnál ročník I., číslo 3., 06.11.2014info
Malošarišský žurnál ročník II., číslo 1., 20.02.2015info
Malošarišský žurnál ročník II., číslo 2., 30.07.2015info
Malošarišský žurnál ročník II, číslo 3., 30.12.2015info
Malošarišský žurnál ročník III, číslo 2., 25.08.2016info
Malošarišský žurnál ročník III, číslo 3., 29.12.2016info
Malošarišský žurnál ročník IV, číslo 1., 18.08.2017info
Malošarišský žurnál ročník V, číslo 1/2018 19.09.2018info