Oznámenia

Popis 
Detská krížová cestainfo
Zisťovanie HFCSinfo
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016info
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš na rok 2017info
Predaj parcelyinfo
Verejná vyhláškainfo
Verejná vyhláškainfo
Oznámenie o začatí konaniainfo
Oznámenie o začatí konaniainfo
Verejná vyhláškainfo
Verejná vyhláškainfo
UPNO Malý Šariš zmeny a doplnky 2/2016 sprievodná správainfo
UPNO Malý Šariš zmeny a doplnky 2/2016 záväzná časť návrhinfo
UPNO Malý Šariš zmeny a doplnky 2/2016 poľnohospodárska prílohainfo
UPNO Malý Šariš zmeny a doplnky 2/2016 vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerovinfo
UPNO Malý Šariš zmeny a doplnky 2/2016 technické vybavenieinfo
UPNO Malý Šariš zmeny a doplnky 2/2016 urbanistické riešenie a dopravainfo
UPNO Malý Šariš zmeny a doplnky 2/2016 schéma verejnoprospešných staviebinfo
UPNO Malý Šariš zmeny a doplnky 2/2016 dopravné riešenie a technické vybavenieinfo
UPNO Malý Šariš zmeny a doplnky 2/2016 komplexný urbanistický návrhinfo
UPNO Malý Šariš zmeny a doplnky 2/2016 oznámenie o prerokovaníinfo