Oznámenia

Popis 
Program sv. omší vo vianočnom období
24.12.2017 - 07.01.2018
info
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš na rok 2017info
Predaj parcelyinfo