Oznámenia

Popis 
Pozvánka - Deň otvorených dverí Denný stacionár Malý Šarišinfo
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "INS_FTTH_PO_Malý Šariš"info
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia pre voličainfo
Rozhodnutie Okresného úradu Prešovinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - Oznámenie o strategickom dokumenteinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - Oznámenie o novom prerokovaníinfo
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 DOKUMENTÁCIA
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - komplexný urbanistický návrhinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - dopravné riešenie a technické vybavenieinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - komplexný urbanistický návrh a dopravainfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - technické vybavenieinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - vyhodnotenie PPFinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -Poľnohospodárska prílohainfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -Schéma záväzných častí a VPSinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -záväzná časťinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -sprievodná správainfo
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016info
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš na rok 2017info
Predaj parcelyinfo