Oznámenia - Malý Šariš

Oznámenia

Popis 
Pozvánka na futbalový zápas 21.05.2017info
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - Oznámenie o novom prerokovaníinfo
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 DOKUMENTÁCIA
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - komplexný urbanistický návrhinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - dopravné riešenie a technické vybavenieinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - komplexný urbanistický návrh a dopravainfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - technické vybavenieinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - vyhodnotenie PPFinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -Poľnohospodárska prílohainfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -Schéma záväzných častí a VPSinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -záväzná časťinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -sprievodná správainfo
Zisťovanie HFCSinfo
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016info
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš na rok 2017info
Predaj parcelyinfo
Verejná vyhláškainfo
Verejná vyhláškainfo
Oznámenie o začatí konaniainfo
Oznámenie o začatí konaniainfo
Verejná vyhláškainfo
Verejná vyhláškainfo