Oznámenia

Popis 
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevinyinfo
PARTY MASIEK 30.10.2017 o 17:00 hod.info
Voľby 2017 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho krajainfo
Voľby 2017 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstvainfo
Prerušenie distribúcie elektriny 001
30.10.2017 - 31.10.2017 od 7:10 do 17:00 hod.
06.11.2017 - 07.11.2017 od 7:10 do 17:00 hod.
info
Prerušenie distribúcie elektriny 002
30.10.2017 - 31.10.2017 od 7:10 do 17:00 hod.
06.11.2017 - 07.11.2017 od 7:10 do 17:00 hod.
info
Pozvánka
Malošarišský Ping Pong Cup 17.11.2017
info
Bojové umenie TAEKWON-DO ITF vo Veľkom Šarišiinfo
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov PSK 2017info
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia pre voličainfo
Rozhodnutie Okresného úradu Prešovinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - Oznámenie o strategickom dokumenteinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - Oznámenie o novom prerokovaníinfo
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 DOKUMENTÁCIA
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - komplexný urbanistický návrhinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - dopravné riešenie a technické vybavenieinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - komplexný urbanistický návrh a dopravainfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - technické vybavenieinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - vyhodnotenie PPFinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -Poľnohospodárska prílohainfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -Schéma záväzných častí a VPSinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -záväzná časťinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -sprievodná správainfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Šariš č. 2/2017info
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016info
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš na rok 2017info
Predaj parcelyinfo