Oznámenia

Popis 
Detský letný tábor 2017
03.07.2017 - 07.07.2017
info
Pozvánka na 14. Kapušianske folklórne dni 24.06-25.6.2017info
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Malý Šarišinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - Oznámenie o strategickom dokumenteinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - Oznámenie o novom prerokovaníinfo
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 DOKUMENTÁCIA
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - komplexný urbanistický návrhinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - dopravné riešenie a technické vybavenieinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - komplexný urbanistický návrh a dopravainfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - technické vybavenieinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 - vyhodnotenie PPFinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -Poľnohospodárska prílohainfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -Schéma záväzných častí a VPSinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -záväzná časťinfo
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 -sprievodná správainfo
Zisťovanie HFCSinfo
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016info
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš na rok 2017info
Predaj parcelyinfo
Verejná vyhláškainfo
Verejná vyhláškainfo
Oznámenie o začatí konaniainfo
Oznámenie o začatí konaniainfo
Verejná vyhláškainfo
Verejná vyhláškainfo