Tlačivá a formuláre

Popis 
Sociálne účely
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuinfo
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobyinfo
Miestne dane a poplatky
Evidenčná karta chovateľa psainfo
Odhlásenie psa z evidencieinfo
Priznanie FO 2013info
Priznanie PO 2013info
Potvrdenie o podaní priznaniainfo
Poučenie 2013info
Žiadosť o vrátenie preplatkuinfo