Tlačivá a formuláre

Popis 
Sociálne účely
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuinfo
Miestne dane a poplatky
Evidenčná karta chovateľa psainfo
Odhlásenie psa z evidencieinfo
Priznanie štvordaňinfo
Potvrdenie o podaní priznaniainfo
Žiadosť o vrátenie preplatkuinfo
Stavebné účely
Žiadosť o vydanie stavebného povoleniainfo
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povoleniainfo
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavbyinfo
Žiadosť o odstránenie stavbyinfo
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutiainfo
Ohlásenie drobnej stavbyinfo
Žiadosť o určenie súpisného číslainfo