00 Úradné dokumenty - Malý Šariš

Úradné dokumenty

Popis 
Návrh Záverečný účet Obce Malý Šariš za rok 2018info
Program odpadového hospodárstva obce Malý Šariš na roky 2016-2020info
Komunitný plán sociálnych služieb obce Malý Šariš 2019-2024info
Žiadosť o zverejnenie oznamu – SPPinfo
Hlavné informácie o projekte- Modernizácia verejného osvetlenia obce Malý Šariš s použitím LED technológieinfo
Verejné vyhlášky
info
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na 2. polrok 2019info
Plán hlavných kontrol na 1 polrok 2019info
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na II. polrok 2018info
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na I. polrok 2018info