Úradné dokumenty

Popis 
Program odpadového hospodárstva obce Malý Šariš na roky 2016-2020info
Rozhodnutie Stavebného úradu Malý Šarišinfo
Verejná vyhláška "Prístupová komunikácia k IBV Za Záhradami - I. etapa"info
Žiadosť o zverejnenie oznamu – SPPinfo
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODAinfo
Hlavné informácie o projekteinfo
Verejné vyhlášky
Oznámenie o strategickom dokumente “Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja”info
Verejná vyhláška – IBV 7 RD – Malý Šariš obytná ulica, verejnoprospešná stavbainfo
Oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán Prešovského samosprávneho kraja”info
- oznámenie - časť 1info
- oznámenie - časť 2info
- mapainfo
Verejná vyhláška – výzva – Národná diaľničná spoločnosť, a.s.info
Oznámenie o strategickom dokumente “Program hospod. a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020 – zaslanie oznámeniainfo
Oznámenie o strategickom dokumente ” Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja” – zaslanie oznámeniainfo
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Plán hlavných kontrol na 1 polrok 2019info
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na II. polrok 2018info
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na I. polrok 2018info
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na II. polrok 2015info
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na I. polrok 2015info
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš za rok 2014info
Záverečný účet obce za rok 2014
Záverečný účet obce Malý Šariš za rok 2014info
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Malý Šariš k záverečnému účtu obce za rok 2014info