Úradné dokumenty

Popis 
Program odpadového hospodárstva obce Malý Šariš na roky 2016-2020info
Žiadosť o zverejnenie oznamu – SPPinfo
Hlavné informácie o projekte- Modernizácia verejného osvetlenia obce Malý Šariš s použitím LED technológieinfo
Verejné vyhlášky
info
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Plán hlavných kontrol na 1 polrok 2019info
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na II. polrok 2018info
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na I. polrok 2018info