Urbárske a pasienkové spoločenstvo

NázovPopis 
Oznam Urbárskeho a pasienkového spoločenstvainfo
Zároveň bola prednesená správa o činnosti za obdobie rokov 2012-2013, schválená zmluva o urbárskom a pasienkovom spoločenstve a stanovy.info
Urbárske a pasienkové spoločenstvo Malý Šariš s právnou subjektivitou bolo založené na Zhromaždení členov dňa 15.02.2014.Na tomto zasadnutí bol zvolený nový Výbor ako aj Dozorná rada.