Územný plán obce

Popis 
Kompletný návrhinfo
Technické vybavenie 1info
Technické vybavenie 2info
Ochranné stavby COOinfo
Zmeny a doplnky č. 1 – sprievodná správainfo
Zmeny a doplnky č. 1 – návrh záväznej častiinfo
Zmeny a doplnky č. 1 – Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospdoárskej pôde 1info
Zmeny a doplnky č. 1 – Širšie vzťahyinfo
Zmeny a doplnky č. 1 – Komplexný urbanistický návrh 1info
Zmeny a doplnky č. 1 – Komplexný urbanistický návrh 2info
Zmeny a doplnky č. 1 – Ochrana prírody a tvorba krajinyinfo
Zmeny a doplnky č. 1 – Schéma verejnoprospešných staviebinfo
Zmeny a doplnky č. 1 – Komlexné urbanistické riešenie a dopravainfo
Zmeny a doplnky č. 1 – Technické vybavenieinfo
Zmeny a doplnky č. 1 – Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospdoárskej pôde 2info
Zmeny a doplnky č. 1 – Ochranné stavby COOinfo