Územný plán obce

Popis 
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 Sprievodná správainfo
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôdeinfo
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 záväzná časťinfo
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 širšie vzťahyinfo
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 – Komplexný urbanistický návrh info
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – Dopravné riešenie a technické vybavenieinfo
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – ochrana prírody a tvorba krajinyinfo
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – schéma verejnoprospešných staviebinfo
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – komplexné urbanistické riešenie a dopravainfo
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – technické vybavenieinfo
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôdeinfo
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – ochranné stavby COOinfo