00 Vedenie obce - Malý Šariš

Vedenie obce

Starosta obce

 • Mgr. Stanislav Mathia – email: obecmalysaris@mail.t-com.sk

Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Ing. Pavol Kušnír (zástupca starostu obce) -email: poslanec.pavol@gmail.com
 • Mgr. Peter Humeňanský -email:poslanec.peter@gmail.com
 • Ing. Imrich Kropuch- email: poslanec.imrich@gmail.com
 • Hrušovský Marián – email: poslanec.marian@gmail.com
 • Hrušovský Jozef – email: poslanec.jozef@gmail.com
 • Ing. Radovan Seman -email:poslanec.radovan@gmail.com
 • Mgr. Vladimír Vančo -email:poslanec.vladimir@gmail.com
 • PhDr. Zdenka Hudáková – email: poslanec.zdenka@gmail.com
 • Gabriel Kuba – email:poslanec.gabriel@gmail.com

Zloženie komisií

 • komisia pre výstavbu,  financie a disponovanie s majetkom obce: Ing. Imrich Kropuch (predseda), Ing. Pavol Kušnír, Ing. Radovan Seman.
 • komisia pre verejný poriadok a ŽP: Mgr. Peter Humeňanský (predseda),  PhDr. Zdenka Hudáková, Jozef Hrušovský.
 • komisia pre kultúru, šport, mládež, informačno-komunikačné a zahraničné aktivity: Marián Hrušovský (predseda), Ing. Pavol Kušnír ,Gabriel Kuba.
 • komisia pre sociálne veci a vzdelávanie: PhDr. Zdenka Hudáková (predsedníčka), Mgr. Vladimír Vančo, Gabriel Kuba
 • komisia na ochranu verejného záujmu: Mgr. Peter Humeňanský (predseda), Ing. Imrich Kropuch , Hrušovský Jozef, Hrušovský Marián, PhDr. Zdenka Hudáková.

Ekonomický úsek

 • Bc. Zdenka Grušková
 • Mgr. Daniela Semančíková
 • Bc. Ľudmila Hirkalová

Technický úsek

 • Jaroslav Horoščák
 • Viera Orosová
 • Erik Novotný