Vedenie obce

Starosta obce

 • Ing. Palenčár Miroslav – email: obecmalysaris@mail.t-com.sk

Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Babuščák František – email: poslanec.frantisek@gmail.com
 • Čirč Štefan – email: poslanec.stefan@gmail.com
 • Ing. Imrich Kropuch (zástupca starostu obce) – email: poslanec.imrich@gmail.com
 • Hrušovský Marián – email: poslanec.marian@gmail.com
 • Hrušovský Jozef – email: poslanec.jozef@gmail.com
 • Kubová Katarína – email: poslanec.katarina@gmail.com
 • Ing. Pavol Kušnír – email: poslanec.pavol@gmail.com
 • PhDr. Zdenka Hudáková – email: poslanec.zdenka@gmail.com
 • Milan Grega – email: poslanec.milan@gmail.com

Zloženie komisií

 • komisia pre výstavbu, ÚP a financie: Ing. Imrich Kropuch (predseda), Milan Grega, Marián Hrušovský.
 • komisia pre verejný poriadok, ŽP, poľnohospodárstvo a sociálne veci: Katarína Kubova (predsedníčka), PhDr. Zdenka Hudáková, Jozef Hrušovský.
 • komisia pre mládež, kultúru, šport, informačno-komunikačné a zahraničné aktivity: Ing. Pavol Kušnír (predseda), Ing. Pavol Kušnír, Štefan Čirč, Katarína Kubová, Milan Grega.
 • komisia na ochranu verejného záujmu: Ing. Imrich Kropuch (predseda), Hrušovský Jozef, Hrušovský Marián, PhDr. Zdenka Hudáková, Štefan Čirč

Ekonomický úsek

 • Bc. Zdenka Grušková
 • Mgr. Daniela Semančíková
 • Bc. Ľudmila Hirkalová

Technický úsek

 • František Novotný
 • Viera Orosová
 • Erik Novotný