00 Zápisnice OcZ - Malý Šariš

Zápisnice OcZ

Popis 
ROK 2019
Zápisnica č. 2/2019 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 18.02.2019info
Zápisnica č. 4/2019 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 01.04.2019info
Zápisnica č. 5/2019 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 15.04.2019info
Zápisnica č. 6/2019 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 24.06.2019info
Zápisnica č. 7/2019 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 27.06.2019info
ROK 2018
Zápisnica č. 1N/2018 zo zasadnutia novozvoleného OcZ Malý Šariš, konaného dňa 19.12.2018info
Zápisnica č. 1U/2018 z ustanovujúceho zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 10.12.2018info
Zápisnica č. 1U/2018 z ustanovujúceho zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 03.12.2018info
Zápisnica č. 3/2018 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 28.06.2018info
Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 14.05.2018info
Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 08.02.2018info
ROK 2017
Zápisnica č. 1/2017 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 16.02.2017info
Zápisnica č. 2/2017 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 19.06.2017info
Zápisnica č. 3/2017 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 28.06.2017info
Zápisnica č. 4/2017 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 20.11.2017info
Zápisnica č. 5/2017 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 04.12.2017info
Zápisnica č. 6/2017 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 14.12.2017info
ROK 2016
Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 08.03.2016info
Zápisnica č. 2/2016 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 07.07.2016info
Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 26.09.2016info
Zápisnica č. 4/2016 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 07.11.2016info
Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 14.12.2016info
ROK 2015
Zápisnica č. 1/2015 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 23.02.2015info
Zápisnica č. 2/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš, konaného dňa 13.04.2015info
Zápisnica č. 3/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš, konaného dňa 20.04.2015info
Zápisnica č. 4/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš, konaného dňa 8.07.2015info
Zápisnica č. 5/2015 zo zasadnutia OcZ Malý Šariš, konaného dňa 24.08.2015 info
Zápisnica zo zasadnutia OCZ 6/2015 konaného dňa 9.11.2015info
Zápisnica č. 7/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš, konaného dňa 14.12.2015info
ROK 2014
Zápisnica č. 2 N /2014 zo zasadnutia novozvoleného OcZ, konaného dňa 15.12.2014info
Zápisnica č. 1 z ustanovujúceho zasadnutia OcZ, konaného dňa 09.12.2014info