Zmluvy

P.Č.Č. zmluvyPredmet zmluvyZverejnené 
1.1/2011Verejné obstarávanie28.3.2011info
2.50-000047469PO2011Zmluva19.10.2011info
3.070419/2011Zmluva01.06.2011info
4.40/055/10zmluva_dexia18.07.2011info
5.240909/2011zmluva_240909_201113.09.2011info
6.CEZ:UVSR-257/2011zmluva_257_2011info
7.43/§50j/2011dohoda_43_201126.05.2011info
8.Dodatok č. 2MHD10.11.2011info
9.0341/5300/201216.4.2012info
10.08/11/11Darovacia zmluva Unistavinfo
11.Licenčná zmluva Cemeteryinfo
12.Servisná zmluvainfo
13.Zmluva MINVinfo
14.145/2012Zmluva katasterinfo
15.Právne službyinfo
16.Zriadenie vec. bremena27.07.2012info
17.šatstvo10.08.2012info
18.Dodatok č. 1DOXX10.08.2012info
19.Kajzr26.08.2012info
20.Meluš26.08.2012info
21.470/2012/OKPSK27.07.2012info
22.4909.2070047FNOEurovia25.10.2012info
23.Materská škola24.9.2012info
24.Minolta30.8.2012info
25.Príspevok Čirč30.8.2012info
26.Príspevok Džadžovský30.8.2012info
27.Príspevok Hurka30.8.2012info
28.Príspevok Jenčová30.8.2012info
29.Unistav2.3.2012info
30.Výstavba šatní a sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku6.12.2012info
31.Výkon auditu12.12.2012info
32.Príspevok Brkalinfo
33.Príspevok Ivančákováinfo
34.Príspevok Kušnírováinfo
35.Príspevok Novotnýinfo
36.Príspevok Šalatainfo
37.102/2013-HÚZmluva21.01.2013info
38.Darovacia zmluva21.01.2013info
39.00385081Poskytovanie služieb19.02.2013info
40.Kúpna zmluva27.03.2013info
41.CON001212659Zmluva o uverejnení25.03.2013info
42.Dodatok č. 3Autobusová doprava13.02.2013info
43.6300143702Dodávka plynu25.04.2013info
44.50-000047469PO2011Dodatok č. 120.05.2013info
45.Dodatok č. 2Nakladanie s TKO07.05.2013info
46.2139/13/20RZORecyklačný fond07.05.2013info
47.DodatokSlovak Telekom20.05.2013info
48.Výroba nábytku pre MŠ11.07.2013info
49.Dodatok Slovak Telekom, a.s.07.08.2013info
50.Dodávka tovaru pre MŠ06.09.2013info
51.327441Poskytovanie služieb17.09.2013info
52.4909.3070076FNOŽivičná úprava komunikácie29.10.2013info
53.50-000047469PO2011Dodávka pitnej vody DS06.11.2013info
54.4/2013Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci25.11.2013info
55.2013/50audit16.12.2013info
56.49/PO/2014/§12MOS02.01.2014info
57.Dodatok č. 1MOS26.02.2014info
58.300-11-985/2014Poskytovanie údajov03.03.2014info
59.Potraviny pre MŠ Malý Šariš22.04.2014info
60.Zabezpečenie odbornej praxe23.05.2014info
61.Poskytovanie služieb Telekom pre Materskú školu Malý Šariš05.06.2014info
62.171/65/2014/ÚPPredaj pozemku10.06.2014info
63.Bezpečnostno-technické služby01.07.2014info
64.2263/2014/A1VDodávka pitnej vody OcÚ14.07.2014info
65.1/14Zabezpečenie strážnej služby28.08.2014info
66.700402476Havarijné poistenie08.09.2014info
67.9259520502PZP poistenie08.09.2014info
68.5313000016Skupinové úrazové poistenie MOS08.09.2014info
69.5313000025Skupinové úrazové poistenie zamestnanci08.09.2014info
70.5313000014Úrazové poistenie deti MŠ08.09.2014info
71.3/2011Zmluva o pôžičke UNISTAV, s.r.o.19.09.2014info
72.1/2011Zmena termínu použitia a vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov19.09.2014info
73.VP/14/07384/001Hromadná licenčná zmluva29.09.2014info
74.40/2014Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre intenzifikáciu ČOV Malý Šariš29.09.2014info
75.Dodatok č. 2 k dohoda č49/PO/2014/§12Úprava podmienok vykonávania aktivačnej činnosti30.09.2014info
76.7/2014Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb30.09.2014info
77.172/2014/§ 10Realizácia pracovnej činnosti § 1030.09.2014info
78.Dodatok č. 3 k zmluve č. 50-000047469PO2011Dodávka pitnej vody20.10.2014info
79.4909.4070071FNOOprava miestnej komunikácie a chodníka v obci Malý Šariš07.11.2014info
80.7881729Poskytovanie verejných služieb24.11.2014info
81.1/2014-CvčPoskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí08.12.2014info
82.2014/57Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.201325.12.2014info
83.Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Šľachtiteľ Malý Šariš03.03.2015info
84.4/2015Terénna sociálna práca13.03.2015info
85.Dodatok č. 5Zmluva o výkone vo verejnom záujme – MHD07.05.2015info
86.18.06.2015info
87.PRI50705Modernizácia verejného osvetlenia6.7.2015info
88.4/2015info
89.1-25483671895Zmluva o poskytovaní verejných služieb- balík služieb10.11.2015info
90.Dohoda o užívaní20.11.2015info
91.ZLP-2025-1118/OPISZmluva o pripojení k informačnému systému20.11.2015info
92.Zmluva o dielo20.11.2015info
93.MVPPS_042014_v1_01012025Zmluva o bežnom účte23.11.2015info
94.Zmluva o nájme nebytových priestorov27.11.2015info
95.6650028Zmluva o odpade04.12.2015info
96.2015/51Zmluva s audítorom17.12.2015info
97.202500998Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 217.12.2015info
98.07112015Zmluva o poskytnutí služieb17.12.2015info
99.ZLP-2016-1360Zmluva o pripojení k informačnému systému30.12.2015info
100.468/2025-2050-1200Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku07.01.2016info
101.1/2016Zmluva o poskytnutí dotácie28.01.2016info
102.Zmluva o poskytovaní verejných služieb12.02.2016info
103.info
104.1/2016Mandátna zmluva16.02.2016info
104.1/2016Zmluva o dielo16.02.2016info
105.4/2016-OcÚZmluva o dielo29.02.2016info
106.2/2016Zmluva o dielo01.03.2016info
107.3/2016Zmluva o dielo07.03.2016info
108.4/2015Dodatok k zmluve 4/201509.03.2016info
109.5/2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb30.03.2016info
110.6/2016Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy30.03.2016info
111.201600242Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 227.04.2016info
112.3/2016/II.Zmluva o dielo24.06.2016info
113.Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov04.07.2016info
114.Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy 468/2025 -20511.07.2016info
115.486/2016/OKPoskytnutie dotácie z rozpočtu PSK09.08.2016info
116.20160902Zmluva o podmienkách predaja02.09.2016info
117.20160927Nájomná zmluva o nebytových priestoroch27.09.2016info
118.20160928Dohoda o skončení zmluvy o nájme28.09.2016info
119.
Dodatok č. 7Zmluva o výkone vo verejnom záujme - MHD11.11.2016info
120.Dodatok č. 3Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu19.12.2016info
121.2016/51Zmluva o poskytovaní audítorských služieb23.12.2016info
122.00327441PO2055Zamestnávateľská zmluva o DDS12.01.2017info
123.Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Šľachtiteľ Malý Šariš20.01.2017info
124.Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 201720.03.2017info
125.Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb03.04.2017info
126.Zmluva o dodávke stravy07.04.2017info
127.1431Nájomná zmluva AGRO-LENT, s.r.o.26.04.2017info
128.2000/730Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva27.06.2017info
129.Dodatok č. 1Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb12.07.2017
info
130.Zmluva o dielo č. 13/2017 "Výmena prevzdušňovania na ČOV Malý Šariš"17.07.2017
info
131.307/2017/ORHCZmluva č. 307/2017/ORHC o poskytnutí dotácie z príjmov PSK25.08.2017
info
132.4/2017Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb25.09.2017
info
133.Dodatok č. 4Zmluva o dodávke plynu 12.10.2017
info
134.Dodatok č. 1Mandátna zmluva č. 1/2016 22.11.2017
info
135.Dodatok č. 1K zmluve č. 42694160 Konica Minolta30.11.2017
info
136.2017/46Zmluva o poskytovaní audítorských služieb20.12.2017
info
137.Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov22.12.2017
info
138.Dodatok č. 8Zmluva o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy27.12.2017
info
139.Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Malý Šariš05.01.2018
info
140.DodatokZmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.09.02.2018
info
141.Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí dotácie
TJ Šľachtiteľ Malý Šariš
20.02.2018
info
142.Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí dotácie
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Základná organizácia Malý Šariš
27.02.2018
info
143.Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018 - Gymnázium sv. Moniky28.02.2018
info
144.Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018 - Mesto Prešov28.02.2018
info
145.Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení na rok 201826.03.2018
info
146.Zmluva o podmienkach predaja GUNAREX, s.r.o.26.03.2018
info
147.Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018 - ELBA26.03.2018
info
148.Zmluva o dielo - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš16.04.2018
info
149.Mandátna zmluva - stavebný dozor : Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš24.05.2018
info
150.Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov REMEK, s.r.o.25.05.2018
info
151.02/2018Zmluva o dielo - Gaskomplet Prešov28.05.2018
info
152.Zmluva o poskytnutí peňažného daru - LINAK Slovakia s.r.o.14.06.2018
info
153.Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Mesto Prešov, stavebný úrad11.07.2018
info
154.Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Mesto Prešov, PaM11.07.2018
info
155.3A-RP-0080718Zmluva o nájme č. 3A-RP-008071801.08.2018
info
156.Zmluva o nájme -SP-TRANS13.08.2018
info
157.566/2018/OKZmluva o poskytnutí dotácie PSK14.08.2018
info
158.Zmluva o ochrane osobných údajov31.08.2018
info
159.Kúpna zmluva17.09.2018
info
160.00886/2018-PKZO-K40022/18.00Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec17.09.2018
info
161.20180901Zmluva o dielo20.09.2018
info
162.3/2018Zmluva o dielo "Kanalizačný prepich Malý Šariš a Malý Šariš - zastávka MHD"21.09.2018
info
163.Zmluva o grantovom účte - Prima banka01.10.2018
info
164.4/2018Zmluva o dielo "Malý Šariš - dobudovanie kanalizácie III. etapa"11.10.2018
info
165.5/2018Zmluva o dielo "Malý Šariš - Prestrešenie zázemia futbalového ihriska"19.10.2018
info
166.Zmluva o prenájme zariadenia19.10.2018
info
167.4909.8070098LMAZmluva o dielo "Rekonštrukcia MK Malý Šariš"24.10.2018
info
168.IROP-Z-302041P763-431-16Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš"05.11.2018
info
169.Zmluva o dielo "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš"06.11.2018
info
170.Dodatok č. 9Dodatok č. 9 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy08.11.2018
info
171.2018/48Zmluva o poskytovaní audítorských služieb27.11.2018
info
172.Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavbu "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš"14.12.2018
info
173.SKP18/12/016Zmluva o poskytovaní služieb20.12.2018
info
174.19/12/2018/TZKOZmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu27.12.2018
info
175.6/2018Zmluva o dielo "Malý Šariš - chodníky a zastávka od cintorína po kostol"02.01.2019
info
176.2/2019Zmluva o poskytnutí dotácie JT Šľachtiteľ Malý Šariš24.01.2019
info
177.Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom28.01.2019
info
178.1/2019Zmluva o poskytnutí dotácie - Slovenský zväz chovateľov poštových holubov Malý Šariš28.01.2019
info
179.Dodatok č. 1Zmluva o poskytovaní právnych služieb28.01.2019
info
180.Zmluva o zriadení vecného bremena31.01.2019
info
181.ZM-KO-OD-19-0097 OBECZmluva o dielo - "Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Malý Šariš" KOSIT, a. s.04.02.2019
info
182.Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení na rok 201906.02.2019
info
183.Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC,s.r.o.11.02.2019
info
184.VMI0202201909Zmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov ENVI-PAK ,a. s.14.02.2019
info
185.Zmluva o poskytnutí služieb - výkup papiera28.02.2019
info
186.20018569Zmluva o predaji motorových palív SLOVNAFT, a. s.18.03.2019
info
187.4/2019Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2019 - Gymnázium sv. Moniky Prešov21.03.2019
info
188.3/2019Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2019 - Súkromné centrum voľného času ELBA08.04.2019
info
189.Príkazná zmluva - Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šariš16.04.2019
info
190.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a. s.24.04.2019
info
191.Objednávka programu BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny - Východoslovenská energetika, a.s.06.05.2019
info
192.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy- Východoslovenská distribučná, a.s.24.05.2019
info
193.Dodatok č. 1k Zmluve o dielo č. 6/201817.06.2019
info
194.5/2019Zmluva o poskytnutí dotácie - detský tábor pre deti z obce Malý Šariš25.06.2019
info
195.529/2019/OKZmluva o poskytnutí dotácie v Zmysle VZN č. 57/2017 PSK 26.06.2019
info
196.1/2019Kúpna zmluva - Slavko Jurko -JS Agrotechnika28.06.2019
info
197.Darovacia zmluva -KOSIT, a. s.28.06.2019
info
198.6/2019Zmluva o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícka farnosť10.07.2019
info
199.9000228Zmluva o finančnom lízingu10.07.2019
info
200.Rámcová kúpna zmluva - LUNYS, s.r.o.10.07.2019
info