DokumentDátum zverejnenia
Celoplošné testovanie obyvateľov 07.11.-08.11.2020 a časový harmonogram podľa RD06.11.2020
Oznam - zmena stránkových hodín na OcÚ26.10.2020
Mimoriadne kostolné oznamy05.10.2020
Oznam v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu od 01.10.202001.10.2020
Zmena úradných hodín na OcÚ Malý Šariš s účinnosťou od 01.10.2020 do odvolania01.10.2020
MV SR - odporúčania pre seniorov 14.04.2020
Uznesenie Vlády SR 207/2020 zo dňa 06.04.202007.04.2020
ÚVZ SR - Usmernenie hl. hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (šiesta aktualizácia)01.04.2020
OZNAM Mesta Prešov - Stavebného úradu31.03.2020
Ponuka dovozu potravín30.03.2020
10 odporúčaní pri COVID-19, Čo robiť, ak ste chorý, Osoby s vyšším rizikom ochorenia18.03.2020
Premávka MHD od 17. marca 202017.03.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia16.03.2020
Oznam o uzatvorení prevádzky Materskej školy Malý Šariš13.03.2020
Opatrenia ÚPSVaR-13.03.2020
Usmernenie obce v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-1913.03.2020
DPMP - opatrenia v MDH 12.03.2020
ÚVZ SR - Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe11.03.2020
Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia10.03.2020
Úrad verejného zdravotníctva SR -Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia 10.03.2020
Výzva občanom obce Malý Šariš v súvislosti s koronavírusom10.03.2020
Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR09.03.2020