Organizované športové dianie v obci Malý Šariš sa spája najmä s futbalom. Prvé riadky futbalovej kroniky začali písať Štefan a Andrej Kundrátovci, Ondrej Šebeš, Štefan Škovran, Jozef Blaško, Imrich Novotný, Ján Majcher, Ľudovít Glovecký, Jozef Koľšovský, František Molnár, Imrich Kačmarik a ďalší nadšenci futbalovej lopty. Spomienky na futbalové začiatky spred 61 rokov, na prvé zápasy, ktoré sa hrali na starom ihrisku, sú v pamäti iba tých najstarších.

Ihrisko sa rozkladalo na pastvisku Chotár. Pod vedením trénera a vedúceho družstva Jozefa Felixa začali malošarišskí futbalisti v päťdesiatych rokoch hrať po prvýkrát v okresných súťažiach. V ich stopách pokračovala na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch ďalšia futbalová generácia, ktorá v sezóne 1959/1960 skončila v III. triede na druhom mieste a postup do okresných majstrovstiev im ušiel v poslednej chvíli.

Aj v ďalších sezónach dosahovali futbalisti z našej obce pekné výsledky. Mužstvo sa zároveň pravidelne dopĺňalo mladými hráčmi z vlastnej liahne. Do roku 1980 bolo futbalové ihrisko v hone Makovica – oproti súčasným skladom Slovenských telekomunikácií. V roku 1980 za veľkej pomoci bývalého Plemenárskeho podniku Prešov, JRD Šarišan vo Svinnej, OV ČSZTV, Šľachtiteľskej stanice Malý Šariš a MNV bolo vybudované nové ihrisko, ktoré slúži našim futbalistom dodnes.

V súčasnej dobe účinkuje mužstvo dospelých v 7. lige, ktorá organizačne spadá pod Oblastný  futbalový zväz v Prešove.  Aj  naše  dorastenecké  družstvo hráva  pod  kuratelou OsFZ  Prešov v 5. lige Šarišskej a žiaci hrajú  oblastnú  súťaž, t.j. 3. žiacku ligu. Prezidentom Telovýchovnej jednoty v obci je v súčasnosti Martin Polician. V minulosti sa na týchto postoch vystriedali napr. aj : Andrej Šebeš, Milan Roháľ, Pavol Adamkovič, Róbert Vavrek, Karel Bortel, Imrich Ambrózy,  Imrich Dujčák,  Martin Polician, Peter Kušnír a Pavol Kušnír. V nie dávnej minulosti  treba  vyzdvihnúť  prínos p. Policiana, ktorý v spolupráci s ďalšími   zanietencami značne oživil  fungovanie  mládežníckych  družstiev, ktoré  začali spolupracovať  s chlapcami  stretávajúcimi sa v saleziánskom  hnutí v blízkom  Prešove a tí následne začali hrávať za náš klub.

Zlom v športovej stránke klubu nastal v sezóne 2010 / 2011 kedy mužstvo dospelých postúpilo po dlhej dobe z vtedajšej III. triedy do II. triedy. V sezónach 2011/2012 a 2012/2013 naše mužstvo tiež zvíťazilo vo svojej súťaži a razom sme sa ocitli medzi „ligistami“, konkrétne v VI. Lige Šarišskej. Aj o sezóne 2013/2014 sa dá povedať, že bola postupová, lebo sme prestáli zoštíhľovanie a následnú reorganizáciu a tak sme sa ocitli v V. lige.  Čerešničkou na torte v tomto období bolo víťazstvo v pohári ObFZ Prešov v roku 2012. Aj naši mládežníci sa v uvedenom období činili, čoho dôkazom je víťazstvo dorastu v III. lige Šarišskej v sezóne 2014/2015. Chlapci reprezentovali obec Malý Šariš aj na jednom z najväčších mládežníckych turnajov v Európe – Fragarii Cupe, kde sa vonkoncom nestratili a v konkurencii silných mužstiev obsadili výborné 2. miesto. Uvedené úspešné obdobie je okrem hráčov reprezentujúcich našu obec úzko spojené hlavne s Marekom Miščíkom, Radom Višňovským, Mariánom Halčákom a bratmi Kušnírovými.

V uvedenom období sa pracovalo aj na zveľadení okolia futbalového ihriska (pribudli tam lavičky, tribúna, záchytné siete, svetelná tabuľa) a s veľkou pomocou vedenia obce sa zrealizovala výstavba nových šatní.