DokumentDátum zverejnenia
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo voľbách do orgánov samosprávy obcí30.10.2022
Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-1921.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja03.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja03.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce13.09.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva13.09.2022
Rozhodnutie starostu obce Malý Šariš o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Malý Šariš pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29. októbra 202208.08.2022
Zverejnenie e-mailovej adresy 03.08.2022
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie20.07.2022
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 202213.07.2022
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 202213.07.2022
zverejnenie počtu obyvateľov k 10.06.202204.07.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený13.06.2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený13.06.2022
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov13.06.2022