Kultúrne dedičstvo Malošarišanov v širšom slova zmysle spočíva v stáročia udržiavaných výročných ľudových zvykoch a obradoch, v kráse šarišského ľudového kroja, dekoratívnych a úžitkových tkanín a ďalších predmetov dennej spotreby, v bohatstve šarišského dialektu, ľudových piesní, v originalite malošarišanských rozprávok a detských hier. Všetky tieto miznúce stopy materiálnej, ale hlavne duchovnej kultúry sa v súčasnosti kronikársky zaznamenávajú a sústreďujú pre udržanie vnútornej kontinuity minulosti so súčasnosťou.
Kultúrne aktivity v užšom slova zmysle mali v minulosti najhlbšie zapustené korene v amatérskom divadelníctve. Podľa spomienok najstarších obyvateľov obce sa v tridsiatych rokoch dvakrát do roka nacvičovalo divadelné predstavenie. Príklad učiteľa Ladislava Cirbusa v nasledujúcich desaťročiach nasledovali ďalší učitelia – Mária Kahancová, Vincent Kušnír, Anna Janigová a Magdaléna Balčáková, pod vedením ktorých okúsilo divadelné dosky niekoľko generácií Malošarišanov.

V obci sa v súčasnosti každoročne organizuje Detský juniáles a každé dva roky Malošarišské folklórne slávnosti.

Knižnica v obci bola založená v roku 1966. Jej najúspešnejšie roky sú spojené s meno Márie Kahancovej (1916 – 1989), nezištnej a obetavej šíriteľky ľudovej osvety a lásky ku vzdelaniu v obci. V sedemdesiatych rokoch patrila k aktívnym čitateľom miestnej knižnice tretina obyvateľov. V šľapajách pani Kahancovej pokračovala v rokoch 1989 – 1996 Ing. Mária Bohinská. Jej miesto potom na jeden rok zaujala mladá učiteľka Beatrice Melkovičová, v súčasnosti je knihovníčkou Mgr. Ľudmila Hirkalová. Výpožičný čas: STREDA 13:30 – 16:00 hod.
Od roku 1973 účinkoval pri Šľachtiteľskej stanici ženský folklórny súbor Šľachtiteľ. Ženy pod vedením Ing. Oľgy Bohinskej, Márie Kahancovej a Milana Roháľa dosiahli na mnohých súťažných prehliadkach pozoruhodné úspechy a viac než jedno desaťročie šírili dobré meno a kultúru Malého Šariša v širokom okolí. V šesťdesiatych rokoch mala obec aj kino. Sídlilo v starej budove Jednoty (stála na mieste, kde je teraz autobusová zastávka Nákupné stredisko). Momentálne v obci fungujú dva folklórne spevácke súbory Malošarišanka a Javorina
Malošarišanka, folklórny súbor pochádzajúci z Malého Šariša, čoskoro oslávi 19. výročie od svojho vzniku. Za dobu svojej činnosti sa v ňom vystriedali tri generácie účinkujúcich, spolu 28 speváčok a jeden spevák p.Miščík. Pod vedením p. Jolany Palkovej a umeleckým vedením p. Milanom Roháľom, prezentuje hlavne šarišskú ľudovú pieseň na rôznych súťažných, ale aj na množstve spoločenských podujatí, a to v Prešovskom samosprávnom kraji, okrese Prešov a Sabinov, ale aj v iných regiónoch Slovenska. V roku 201 4 sa skupina prezentovala v Kendiciach, kde získala strieborné pásmo a v sólo speve p. Palková laureáta. Za najvýznamnejšiu považuje skupina sútaž Krása životu v Sabinove, v ktorej získala v zborovom i sólo speve zlaté pásmo a iné ocenenia. Nie menej dôležité je prezentovanie sa skupiny cez CD nosič v Rádiu Regina. Súbor necháva otvorené dvere pre nové hlasy, ktoré by sa chceli pridať do jeho radov a zúročiť tak svoj talent.
FSS JAVORINA zakladalo v roku 1998 dvadsaťjeden ľudí. Súbor začínal súťažou Spieva celá rodina, na ktorej sa tradične zúčastňuje až do dnešných dní. Javorina 2x získala laureáta na okresnej a krajskej súťaži. V minulosti sa jej členovia viac venovali obradovému folklóru za Úniu žien. Pod vedením vedúcej súboru p. Anny Janigovej prezentuje súbor šarišské ľudové umenie na rôznych súťažiach, prehliadkach s pásmom Svadba na dedine získali laureáta. Zúčastnili sa aj festivalu vo Východnej, Folklórny Prešov, Martinské obrady a v Bratislave na akcii Vianoce v meste. Javorina tiež vystúpila v relácii Kapura, kde obsadila čestné prvé miesto. Natočili CD pod názvom „A od Šariša“. So svojím ľudovým programom vystupovali za Maticu slovenskú v Serednom za Užhorodom na Ukrajine v ρολόγια αντίγραφο zakarpatskej oblasti pod názvom Slovenská veselica. V súčasnosti má Javorina 12 členov aj s harmonikárom Dr. Igorom Kretom.