Územnoplánovacia dokumentácia “Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Malý Šariš” oznámenie o prerokovaní s verejnosťou

ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 – Sprievodná správa
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 – komplexný urbanistický návrh +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 – komplexný urbanistický návrh
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 – dopravné riešenie a technické vybavenie +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 – dopravné riešenie a technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 – verejnoprospešné stavby +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 – verejnoprospešné stavby
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 – komplexné urbanistické riešenie a doprava +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 – komplexné urbanistické riešenie a doprava
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 – Schéma záväzných častí a vps +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 – Schéma záväzných častí a vps


Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 3/2019 oznámenie o prerokovaní
Oznámenie o prerokovaní ÚPNO Malý Šariš, Z a D č.3/2019 s verejnosťou
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 – komplexný urbanistický návrh
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 – dopravné riešenie a technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 – verejnoprospešné stavby
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 – komplexné urbanistické riešenie a doprava
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 – technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 – záber PP
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 – textová časť
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 – Poľnohospodárska príloha
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 – Schéme
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 – Oznámenie o strategickom dokumente


Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Textová časť
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Záväzná časť
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Komplexný urbanistický návrh
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Dopravné riešenie a technické vybavenie
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Verejnoprospešné stavby
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Komplexné urbanistické riešenie a doprava
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Technické vybavenie
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Poľnohospodárska príloha
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 Sprievodná správa
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 záväzná časť
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 širšie vzťahy
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 – Komplexný urbanistický návrh
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – Dopravné riešenie a technické vybavenie
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – ochrana prírody a tvorba krajiny
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – schéma verejnoprospešných stavieb
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – komplexné urbanistické riešenie a doprava
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – technické vybavenie
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – ochranné stavby COO