Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Ing. Pavol Kušnír (zástupca starostu obce) – email: pavol.kusnir@malysaris.sk
 • Mgr. Peter Humeňanský – email: peter.humenansky@malysaris.sk
 • Ing. Imrich Kropuch – email: imrich.kropuch@malysaris.sk
 • Stanislav Batík – email: stanislav.batik@malysaris.sk
 • Hrušovský Jozef – email: jozef.hrusovsky@malysaris.sk
 • Ing. Radovan Seman – email: radovan.seman@malysaris.sk
 • Ing. Peter Bauer – email: peter.bauer@malysaris.sk
 • PhDr. Zdenka Hudáková – email: zdenka.hudakova@malysaris.sk
 • Gabriel Kuba – email: gabriel.kuba@malysaris.sk

Zloženie komisií

Komisia pre verejný poriadok a ŽP:

 • Mgr. Peter Humeňanský (predseda)
 • Ing. Peter Bauer
 • Jozef Hrušovský

Komisia pre výstavbu,  financie a disponovanie s majetkom obce:

 • Ing. Imrich Kropuch (predseda)
 • Ing. Pavol Kušnír
 • Ing. Radovan Seman

Komisia pre kultúru, šport, mládež, informačno-komunikačné a zahraničné aktivity:

 • Ing. Pavol Kušnír (predseda)
 • Gabriel Kuba
 • Ing. Peter Bauer

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 • Gabriel Kuba (predseda)
 • Stanislav Batík
 • Jozef Hrušovský

Komisia pre sociálne veci a vzdelávanie

 • PhDr. Zdenka Hudáková (predsedníčka)
 • Stanislav Batík
 • Gabriel Kuba