Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Ing. Pavol Kušnír (zástupca starostu obce) – email: poslanec.pavol@gmail.com
 • Mgr. Peter Humeňanský – email: poslanec.peter@gmail.com
 • Ing. Imrich Kropuch – email: poslanec.imrich@gmail.com
 • Ing. Eva Harsághy – email: poslanec.eva@gmail.com
 • Hrušovský Jozef – email: poslanec.jozef@gmail.com
 • Ing. Radovan Seman – email: poslanec.radovan@gmail.com
 • Mgr. Vladimír Vančo – email: poslanec.vladimir@gmail.com
 • PhDr. Zdenka Hudáková – email: poslanec.zdenka@gmail.com
 • Gabriel Kuba – email: poslanec.gabriel@gmail.com

Zloženie komisií

Komisia pre verejný poriadok a ŽP:

 • Mgr. Peter Humeňanský (predseda)
 • PhDr. Zdenka Hudáková
 • Jozef Hrušovský

Komisia pre výstavbu,  financie a disponovanie s majetkom obce:

 • Ing. Imrich Kropuch (predseda)
 • Ing. Pavol Kušnír
 • Ing. Radovan Seman

Komisia pre kultúru, šport, mládež, informačno-komunikačné a zahraničné aktivity:

 • Gabriel Kuba (predseda)
 • Ing. Pavol Kušnír
 • Ing. Eva Harsághy

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 • Mgr. Peter Humeňanský (predseda)
 • Ing. Imrich Kropuch
 • Jozef Hrušovský
 • PhDr. Zdenka Hudáková

Komisia pre sociálne veci a vzdelávanie

 • PhDr. Zdenka Hudáková (predsedníčka)
 • Mgr. Vladimír Vančo
 • Gabriel Kuba