Malošarišské kultúrne slávnosti

Informácie o projekte

Vykurovanie budovy OcÚ na báze OZE

Informácie o projekte

Napojenie na kostrovú sieť cyklistických trás v PSK - Malý Šariš - EV11

Informácie o projekte

Modernizácia vybavenia vonkajšieho multifunkčného ihriska

Informácie o projekte

Revitalizácia vonkajšieho multifunkčného ihriska

Informácie o projekte

Modernizácia verejného osvetlenia obce Malý Šariš s použitím LED technológie

Informácie o projekte

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš

Informácie o projekte